Ilmastotekoja ja luonnonsuojelua

Suomen tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ottaa tavoitteeksi olla hiilineutraali jo vuonna 2030. Luovutaan kivihiilen ja turpeen käytöstä 2020-luvun aikana ja kasvatetaan metsien hiilinieluja vähentämällä nykyisiä kestämättömällä tasolla olevia hakkuumääriä. 

Tuetaan liikenteen muutosta vähäpäästöiseksi ja panostetaan jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Uudistetaan vanhentunut kaivoslaki, ennallistetaan soita ja suojellaan luonnonmonimuotoisuutta.

 

Satsauksia koulutukseen

Tehdään Suomesta koulutuksen kärkimaa ja tehdään toisen asteen koulutuksesta ilmaista. Toisen asteen koulutus on nykyisin lähes poikkeuksetta minimivaatimus työhön kuin työhön. Koulutus ennaltaehkäisee työttömyyttä ja syrjäytymistä, mutta kaikilla ei kuitenkaan ole varaa lukion tai amiksen kirjoihin ja oppivälineisiin. Maksuton toinen aste takaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden pärjätä elämässä.

Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus ja panostetaan varhaiskasvatukseen.

Eriarvoisuus historiaan

Luodaan Suomesta aidosti tasa-arvoinen maa ja huolehditaan siitä, että kaikilla on samanarvoiset oikeudet ja mahdollisuudet.

Uudistetaan translaki ja perhevapaat. Määritellään suostumuksen puute raiskauksen kriteeriksi.  Aloitetaan sosiaaliturvan uudistaminen kohti perustuloa ja luovutaan aktiivimallista.

Puututaan perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Parannetaan yksinasuvien asemaa ja poistetaan asunnottomuus.