Alla ovat kootusti kuntavaaliteemani.

Voit halutessassi tutustua vaalikonevastauksiini mm. seuraavissa kolmessa eri vaalikoneessa:
Etelä-Suomen Sanomat
Yle
Helsingin Sanomat

 

 ARJEN Ilmastotekoja

Haluan, että kaupunki satsaa jatkossa enemmän pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamiseen. Laadukkaat jalankulku- ja pyöräilyväylät lisäävät viihtyvyyttä ja innostavat liikkumaan. Joukkoliikenteen käyttäminen, kävely ja pyöräily ovat osa päivittäistä ilmastotyötä, johon me kaikki voimme osallistua. 

Joukkoliikenteen toimivuus ja edullisuus on minulle tärkeää. En omista autoa ja kun en kävele tai pyöräile, kuljen bussilla tai junalla.

Tällä kaudella olemme saaneet Lahden seudun liikenteessä runkolinjauudistuksen, lippu-uudistuksen ja paremmat Nastolan yhteydet. Edelleen on kuitenkin paljon parannettavaa. Mobiilisovelluksesta tulee tehdä käyttäjäystävällisempi ja sekavaan vyöhykehinnoitteluun kaivataan yksinkertaistamista (kuten nyt onkin valmisteilla). Lisäksi osa vuoroista kiertää tarpeettomasti torin kautta, mikä pidentää matka-aikoja.

Viihtyisä ja elävä kaupunki

Haluan, että Lahdessa keskityttäisiin nykyistä enemmän alueiden asuinviihtyvyyteen, mutta samalla pidettäisiin paremmin huolta myös luonnon monimuotoisuudesta. Voimme jättää luonnontilaisia alueita rakentamatta, kun tiivistämme jo rakennettuja alueita.

Vaikka rakennamme lisää kaupunkia, voimme varmistaa, että rakennamme samalla riittävästi leikkialueita, koirapuistoja ja istutamme enemmän katupuita ja muuta kasvillisuutta. Kasvillisuus kaupunkiympäristössä ja lähivirkistysalueet lisäävät viihtyisyyttä, mutta tukevat myös kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja hulevesien hallintaa. 

Bulkkiarkkitehtuurin sijaan tulee vaatia korkea-tasoisempaa ja mielenkiintoista arkkitehtuuria, joka kestää katsomista seuraavat 100 vuotta.

Lisätään julkista taidetta ympäri kaupunkia ja otetaan kaupungin omissa rakennushankkeissa taiteen prosenttiperiaate käyttöön. 

avoimuutta ja yhteisöllisyyttä

Kaupunginvaltuutettuna haluan jatkossakin edistää avoimuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteossa sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Jotta kaikilla olisi aito tilaisuus tulla kuulluiksi, edellyttää se vuorovaikutusta kaupungilta, mutta myös osallistumista meiltä kaupunkilaisilta.

Tällä kaudella olemme saaneet osallistuvan budjetoinnin, kehittäneet etäyleisötilaisuuksia ja päättäneet koko kaupungin kattavasta kumppanuuspöytämallista, mikä on uudenlainen aluedemokratiamalli kaupungissamme. Lisätään yhteisöllisyyttä kehittämällä edelleen osallistuvaa budjetointia ja varmistetaan, että kumppanuuspöytämalli toimii.